nisan, 2021

21nis20:00Çevrimiçi EtkinlikAntep Ermenilerine Ne Oldu?Rober Koptaş soruyor, Ümit Kurt yanıtlıyor20:00

DetaylarTürkiye’de ana akım tarih yazıcılığı devleti ve milliyetçi anlatıyı merkeze alarak geçmişi nasıl tahayyül edeceğimizi bizler adına belirlerken, aynı zamanda yerel tarihin nasıl yazılması gerektiğine dair sınırları da belirledi. Böylece, tarihten, coğrafyadan, yaşanmışlıklardan ve gerçeklerden bağımsız, birbirine neredeyse tıpatıp benzer anlatılar tarihyazımında baskın hale gelerek, geçmişte aslında ne olduğundan çok, olanların biz yurttaşlar tarafından nasıl görülmesi gerektiğine dair bir yönergeler silsilesi objektif tarihçiliğin yerini aldı. Ancak, özellikle 1990’lı yıllardan itibaren bu genel eğilimde büyük kırılmalar yaşandı. Gerek popüler gerek akademik düzeyle alternatif tarih anlatıları, ülkedeki türlü siyasi mücadelelerin açtığı alanlarla temas ve etkileşim içinde, önce resmi anlatılarda çatlaklar yarattılar, ardından nitelikli tarihçiliği meraklı okur ve toplumun daha geniş kesimleri için bir pusula haline getirdiler. Böylece, ana akım olan resmi tarih, hacmini ve gürültücülüğünü önemli ölçüde korusa da, inandırıcılığını yitirerek itibarsızlaştı. Bu bağlamda, yerel tarihler de, tektipçi anlayışa ve resmi tarih tezlerine meydan okumanın önemli enstrümanları haline geldi ve had safhada etkili oldu.

Türkiye’de kolektif şiddet, milliyetçilik, Ermeni Meselesi gibi alanlarda yaptığı çalışmalarla tanınan Ümit Kurt da kendi kuşağının üretken tarihçilerinden biri olarak bu değişim ve dönüşümün öznelerinden biri. Son olarak Harvard University Press’ten The Armenians of Aintab: The Economics of Genocide in an Ottoman Province (Antep Ermenileri: Bir Osmanlı Vilayeti’nde Soykırım Ekonomisi) başlıklı kitabı yayımlanan Ümit Kurt, bu çalışmasında, doğup büyüdüğü Antep’te Ermenilerin yaşadıklarını ve bölgedeki toplumsal ve ekonomik dinamikleri soykırım öncesi ve sonrası dönemde ele alarak, çarpıcı sonuçlara ulaştı.

Aras Yayıncılık yayın yönetmeni Rober Koptaş, Antep’te soykırım öncesi dönemin sosyal yapısını, 1915-1922 arasında yaşananları ve sonrasındaki değişimleri soruyor, Ümit Kurt yanıtlıyor.

Etkinliği buradan veya Yesayan Salonu Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

YouTube video

 

*

Ümit Kurt ODTÜ’de lisans ve Sabancı’da yüksek lisans eğitiminin ardından 2016’da Clark Üniversitesi Tarih Bölümü’nde doktorasını tamamladı. Geç dönem Osmanlı ve Erken dönem Cumhuriyet tarihi, Ermeni Soykırımı, mikro/yerel tarih, modern Türk milliyetçiliği ve kolektif şiddet gibi konularda yerli ve uluslararası birçok dergi ve kitapta makaleleri yayımlandı. İletişim Yayınları’ndan “Türk’ün Büyük Biçare Irkı”: Türk Yurdu’nda Milliyetçiliğin Esasları (1911-1916), Kanunların Ruhu: Emval-i Metruke Kanunlarında Soykırımın İzini Sürmek (Taner Akçam ile birlikte) ve Antep 1915: Soykırım ve Failler kitapları yayımlandı. Kıyam ve Kıtal: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kolektif Şiddet (Tarih Vakfı Yurt Yayınları’ndan Güney Çeğin ile birlikte) ve Türkiye’de Tarih ve Tarihçilik: Kavramlar ve Pratikler (Heretik Yayınları’ndan Doğan Gürpınar ile birlikte) isimli kitapları derledi ve Ermeniceden Türkçeye ve İngilizceye kitaplar tercüme etti. 2016-2017’de Harvard Üniversitesi’ne bağlı Ortadoğu Çalışmaları Merkezi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak bulundu. Halen The Van Leer Jerusalem Institute’a bağlı Polonsky Academy’de araştırmacı olarak çalışmakta ve Hebrew University of Jerusalem’de dersler vermektedir.

Çevrimiçi Etkinlik Detayları

Event has already taken place!

X
X